Duurzame groei

Fatsoenlijk werk en economische groei

Waardige omstandigheden, eerlijke lonen, billijkheid en werknemersrechten op de werkplek tegen 2025 zullen ervoor zorgen dat:

 • werknemers een leefbaar loon krijgen en 100% van onze Tier 1-leveranciers (directe leveranciers) heeft bevestigd een leefbaar loonbeleid te zullen hanteren.*
 • 100% van onze Tier 1-leveranciers* aan onze duidelijk gedefinieerde ecologische en sociale normen beantwoorden (of een plan hebben om dat te doen).
 • Al onze Tier 1-leveranciers (directe leveranciers)* informatie en begeleiding hebben ontvangen over de duurzame ontwikkelingsdoelen, waarbij 30% hun steun heeft bevestigd.

*Leveranciers die 95% van de uitgaven van HH Global vertegenwoordigen.

Minder ongelijkheid

Een diverse en inclusieve organisatie weerspiegelt de gemeenschappen waarin we actief zijn. We respecteren de rechten en kansen van iedereen, ongeacht gender, etniciteit, religieuze overtuiging, seksuele geaardheid of sociaaleconomische achtergrond. Tegen 2025 zullen we:

 • 30% diverse vertegenwoordiging hebben in de directie van HH Global* (op basis van gender, ras, etniciteit, leeftijd en generatie).
  15% van onze jaarlijkse uitgaven bij kleine en diverse leveranciers doen.
 • Ervoor zorgen dat al onze ontwikkelings- en opleidingsprogramma’s DE&I-principes bevatten en door 100% van de werknemers worden voltooid.

*Group Management Board en Regional Leadership Team.

Verantwoorde consumptie en productie

Ervoor zorgen dat producten op verantwoorde wijze worden ingekocht en geproduceerd, en dat we klanten tegelijkertijd de meest duurzame alternatieven laten zien. Tegen 2025 zullen we:

 • 20% meer gerecycleerde materialen gebruiken in de productie (in vergelijking met 2021) door onze klanten te informeren over de beschikbaarheid van alternatieve oplossingen voor plastic, zoals materialen op basis van cellulosevezels.
 • Alle klanten in het offertestadium een berekening van de milieu-impact bezorgen.
 • Plastic voor eenmalig gebruik in onze eigen kantoren uitbannen.

Klimaatactie

Helpen om de opwarming van de aarde onder 1,5 °C te houden door onze koolstofvoetafdruk te verminderen en belangrijke mijlpalen te bereiken om de netto-uitstoot tot nul te herleiden.

 • 100% hernieuwbare energie in onze activiteiten tegen 2025.
 • 50% emissiereductie tegen 2030.*
 • 90% emissiereductie tegen 2040.*
 • Voortdurende investering in natuurlijke oplossingen.
 • 10% emissieneutralisatie tegen 2040.

* In vergelijking met de cijfers van BJ22.

Contact
Correo
Contato
联系我们

Get in touch

We hebben uw e-mail ontvangen en nemen spoedig contact met u op.

Please enter your first name

Please enter your last name

Please enter your company name

Email format is invalid

Please enter a valid phone number with area code

Please enter your country

Please enter your reason for contacting us

Please enter your message