Privacy- en cookiebeleid

1. Belangrijke informatie en wie we zijn
Doel van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over hoe HH Global uw persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt via uw gebruik van deze website, met inbegrip van gegevens die u via deze website verstrekt.

Deze website is niet bedoeld voor kinderen en wij verzamelen niet bewust gegevens over kinderen.

Het is belangrijk dat u deze privacyverklaring leest samen met elke andere privacyverklaring of kennisgeving van eerlijke verwerking die wij bij specifieke gelegenheden kunnen verstrekken wanneer wij persoonsgegevens over u verzamelen of verwerken, zodat u volledig op de hoogte bent van hoe en waarom wij uw gegevens gebruiken. Deze privacyverklaring vormt een aanvulling op de andere verklaringen en is niet bedoeld om deze te vervangen.

Verwerkingsverantwoordelijke
HH Global bestaat uit verschillende juridische entiteiten. Deze privacyverklaring wordt uitgegeven namens de HH Global Group, dus wanneer we in deze privacyverklaring “HH Global”, “wij”, “ons” of “onze” noemen, verwijzen we naar het relevante Bedrijf in de HH Global Group dat verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens. HH Global Ltd is de verwerkingsverantwoordelijke voor deze website.

Als u vragen hebt over deze privacyverklaring, inclusief verzoeken om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met de afdeling gegevensbescherming via onderstaande gegevens.

Contactgegevens
Onze volledige gegevens zijn:

HH Global Ltd
Data.Protection@hhglobal.com
Grove House, Guildford Road, Leatherhead, KT22 9DF, Groot-Brittannië.

 

U hebt te allen tijde het recht een klacht in te dienen bij uw toezichthoudende autoriteit – bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), de Nederlandse toezichthoudende autoriteit voor gegevensbeschermingsvraagstukken (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl). Wij stellen het echter op prijs dat wij uw bezorgdheid kunnen behandelen voordat u zich tot de bevoegde autoriteit wendt.

Wijzigingen in de privacyverklaring en uw plicht om ons te informeren over wijzigingen

Het is belangrijk dat de persoonlijke gegevens die wij over u bewaren accuraat en actueel zijn. Houd ons op de hoogte als uw persoonlijke gegevens veranderen tijdens uw relatie met ons.

Links van derden
Deze website kan links bevatten naar websites, plug-ins en toepassingen van derden. Door op die links te klikken of die verbindingen in te schakelen, kunnen derden gegevens over u verzamelen of delen. Wij controleren deze websites van derden niet en zijn niet verantwoordelijk voor hun privacyverklaringen. Wanneer u onze website verlaat, raden wij u aan de privacyverklaring te lezen van elke website die u bezoekt.

2. De gegevens die wij over u verzamelen
Onder persoonsgegevens of persoonlijke informatie wordt verstaan alle informatie over een persoon aan de hand waarvan die persoon kan worden geïdentificeerd. Het omvat geen gegevens waarvan de identiteit is verwijderd (anonieme gegevens).

Wij kunnen verschillende soorten persoonsgegevens over u verzamelen, gebruiken, opslaan en doorgeven zoals hieronder opgesomd:

Voornaam;

Achternaam;

Functietitel;

Bedrijf;

E-mailadres;

Locatie, als gedetecteerd via het IP-adres

Telefoonnummer; en

Over welk onderwerp u contact met ons wilt opnemen in een vrij berichtenveld.

Wij verzamelen geen speciale categorieën van persoonsgegevens over u (dit omvat gegevens over uw ras of etniciteit, religieuze of filosofische overtuigingen, seksleven, seksuele geaardheid, politieke opvattingen, lidmaatschap van een vakbond, informatie over uw gezondheid en genetische en biometrische gegevens). Wij verzamelen ook geen informatie over strafrechtelijke veroordelingen en overtredingen.

3. Hoe worden uw persoonsgegevens verzameld?

Directe interactie. U kunt ons uw persoonsgegevens verstrekken door formulieren in te vullen of door met ons te corresponderen per post, telefoon, e-mail of anderszins.

Geautomatiseerde technologieën of interacties. Tijdens uw interactie met onze website kunnen wij automatisch technische gegevens verzamelen over uw apparatuur, surfgedrag en patronen. Wij verzamelen deze persoonsgegevens door gebruik te maken van cookies en andere soortgelijke technologieën.

Contact-, financiële en transactiegegevens van aanbieders van technische, betalings- en leveringsdiensten.

Identiteits- en contactgegevens uit publiek beschikbare bronnen, zoals het Companies House en het kiesregister, die binnen de EU zijn gevestigd.

4. Hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken
Wij zullen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken wanneer de wet dat toestaat. Meestal gebruiken wij uw persoonsgegevens in de volgende omstandigheden:

Wanneer wij de overeenkomst moeten uitvoeren dat wij met u gaan of hebben gesloten.

Wanneer het noodzakelijk is voor onze legitieme belangen (of die van een derde) en het niet onevenredig is met uw belangen en fundamentele rechten.

Als we moeten voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting.

In het algemeen beroepen wij ons niet op toestemming als rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens, behalve in verband met de verzending van direct-marketingcommunicatie van derden aan u via e-mail of sms. Wanneer wij dat wel doen, hebt u echter het recht uw toestemming voor marketing te allen tijde in te trekken door contact met ons op te nemen.

Doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens gebruiken
Wij hebben hieronder in tabelvorm een beschrijving gegeven van alle manieren waarop wij van plan zijn uw persoonsgegevens te gebruiken, en op welke rechtsgrondslagen wij ons daarvoor beroepen. Waar nodig hebben wij ook onze legitieme belangen vastgesteld (na beoordeling van de legitieme belangen).

Merk op dat wij uw persoonsgegevens op meer dan één rechtsgrond kunnen verwerken, afhankelijk van het specifieke doel waarvoor wij uw gegevens gebruiken. Neem contact met ons op als u meer informatie wenst over de specifieke rechtsgrond waarop wij ons beroepen om uw persoonsgegevens te verwerken, wanneer in onderstaande tabel meer dan één grond is vermeld.

Doel/Activiteit Soorten gegevens Rechtsgrondslag voor verwerking, inclusief basis van legitiem belang
Om u als nieuwe klant te registreren (a) Identiteits-
(b) Contact-
Uitvoering van een overeenkomst met u
Om uw bestelling te verwerken en te leveren, inclusief:
(a) Beheer van betalingen, vergoedingen en kosten
(b) Geld dat aan ons verschuldigd is innen en terugvorderen
(a) Identiteits-
(b) Contact-
(c) Financiële-
(d) Transactie-
(e) Marketing- en communicatie-
(a) Uitvoering van een overeenkomst met u
(b) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om schulden aan ons te innen)
Om onze relatie met u te beheren, waaronder:
(a) U te informeren over wijzigingen in onze voorwaarden of privacybeleid
(b) U vragen een recensie achter te laten of een enquête in te vullen
(a) Identiteits-
(b) Contact-
(c) Profiel-
(d) Marketing- en communicatie-
(a) Uitvoering van een overeenkomst met u
(b) Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting
(c) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om onze gegevens bij te houden en te bestuderen hoe klanten onze producten/diensten gebruiken)
Om ons bedrijf en deze website te beheren en te beschermen (waaronder probleemoplossing, gegevensanalyse, testen, systeemonderhoud, ondersteuning, rapportage en hosting van gegevens) (a) Identiteits-
(b) Contact-
(c) Technische-
(a) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (voor het runnen van ons bedrijf, het verlenen van administratieve en IT-diensten, netwerkbeveiliging, om fraude te voorkomen en in het kader van een bedrijfsreorganisatie of groepsherstructurering)
(b) Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting
Om u relevante website-inhoud en advertenties te leveren en de doeltreffendheid te meten of te begrijpen van de advertenties die wij u aanbieden (a) Identiteits-
(b) Contact-
(c) Profiel-
(d) Gebruiks-
(e) Marketing- en communicatie-
(f) Technische-
Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om te bestuderen hoe klanten onze producten/diensten gebruiken, om ze te ontwikkelen, om ons bedrijf te laten groeien en om onze marketingstrategie te informeren)
Om gegevensanalyses te gebruiken om onze website, producten/diensten, marketing, klantenrelaties en ervaringen te verbeteren (a) Technische-
(b) Gebruiks-
Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om soorten klanten voor onze producten en diensten te definiëren, om onze website actueel en relevant te houden, om ons bedrijf te ontwikkelen en om onze marketingstrategie te informeren)
Om u suggesties en aanbevelingen te doen over goederen of diensten die voor u van belang kunnen zijn (a) Identiteits-
(b) Contact-
(c) Technische-
(d) Gebruiks-
(e) Profiel-
Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om onze producten/diensten te ontwikkelen en ons bedrijf te laten groeien)Promotional offers from us

Promotionele aanbiedingen van ons
Wij kunnen uw identiteits-, contact-, technische, gebruiks- en profielgegevens gebruiken om ons een beeld te vormen van wat wij denken dat u wilt of nodig hebt, of wat voor u interessant kan zijn. Zo bepalen we welke producten, diensten en aanbiedingen voor u relevant kunnen zijn (dit noemen we marketing).

U ontvangt marketingcommunicatie van ons als u informatie bij ons hebt aangevraagd of bij ons hebt gekocht.

Marketing van derden
Wij vragen uw uitdrukkelijke toestemming voordat wij uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden delen met een bedrijf buiten de HH Global Group.

Opting out
U kunt ons of derden te allen tijde vragen om te stoppen met het sturen van marketingberichten door contact met ons op te nemen.

Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om de ervaring van een gebruiker efficiënter te maken. Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als deze strikt noodzakelijk zijn voor de werking van deze site. Voor alle andere soorten cookies hebben wij uw toestemming nodig.

Deze site gebruikt verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina’s verschijnen. U kunt te allen tijde uw toestemming wijzigen of intrekken in de Cookieverklaring op onze website.

Lees meer over wie wij zijn, hoe u contact met ons kunt opnemen en hoe wij persoonsgegevens verwerken in ons Privacybeleid.

Noodzakelijk
Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaar te maken door basisfuncties zoals paginanavigatie en toegang tot beveiligde delen van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet goed functioneren.

Voorkeuren
Voorkeurcookies stellen een website in staat om informatie te onthouden die de manier waarop de website zich gedraagt of eruit ziet, verandert, zoals uw voorkeurstaal of de regio waarin u zich bevindt.

Statistieken
Statistische cookies helpen website-eigenaren te begrijpen hoe bezoekers omgaan met websites door anoniem informatie te verzamelen en te rapporteren.

Marketing
Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers op verschillende websites te volgen. De bedoeling is om advertenties weer te geven die relevant en aantrekkelijk zijn voor de individuele gebruiker en daardoor waardevoller zijn voor uitgevers en externe adverteerders.

Niet-geclassificeerd
Niet-geclassificeerde cookies zijn cookies die wij samen met de aanbieders van individuele cookies aan het classificeren zijn.

Wijziging van de doeleinden
Wij zullen uw persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld, tenzij wij redelijkerwijs van mening zijn dat wij ze voor een andere reden moeten gebruiken en die reden verenigbaar is met het oorspronkelijke doel. Als u uitleg wenst over hoe de verwerking voor het nieuwe doel verenigbaar is met het oorspronkelijke doel, kunt u contact met ons opnemen.

Als wij uw persoonsgegevens moeten gebruiken voor een ongerelateerd doel, stellen wij u daarvan in kennis en leggen wij uit welke rechtsgrondslag ons dat toestaat.

Wij wijzen erop dat wij uw persoonsgegevens kunnen verwerken zonder uw medeweten of toestemming, in overeenstemming met de bovenstaande regels, indien dit wettelijk vereist of toegestaan is.

5. Openbaarmaking van uw persoonsgegevens
Wij eisen van alle derden dat zij de veiligheid van uw persoonsgegevens respecteren en deze in overeenstemming met de wet behandelen. Wij staan onze externe dienstverleners niet toe uw persoonsgegevens te gebruiken voor hun eigen doeleinden en staan hen alleen toe uw persoonsgegevens te verwerken voor specifieke doeleinden en in overeenstemming met onze instructies.

6. Internationale overdracht
Wij geven uw persoonsgegevens niet door buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

7. Gegevensbeveiliging
Wij hebben passende veiligheidsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens per ongeluk verloren gaan, worden gebruikt of op ongeoorloofde wijze toegankelijk zijn, worden gewijzigd of openbaar worden gemaakt. Bovendien beperken wij de toegang tot uw persoonsgegevens tot werknemers, agenten, contractanten en andere derden die deze gegevens nodig hebben. Zij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van ons en zijn gebonden aan een geheimhoudingsplicht.

Wij hebben procedures ingesteld om vermoedelijke inbreuken op persoonsgegevens aan te pakken en zullen u en elke toepasselijke toezichthouder in kennis stellen van een inbreuk wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

8. Gegevensretentie

Hoe lang gebruiken jullie mijn persoonlijke gegevens?
Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zo lang als nodig is voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld, met inbegrip van het voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige of rapportageverplichtingen.

Om de juiste bewaarperiode voor persoonsgegevens te bepalen, houden wij rekening met de hoeveelheid, de aard en de gevoeligheid van de persoonsgegevens, het potentiële risico van schade door ongeoorloofd gebruik of ongeoorloofde openbaarmaking van uw persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken en of wij die doeleinden op een andere manier kunnen bereiken, en de toepasselijke wettelijke vereisten.

Details over de bewaartermijnen voor verschillende aspecten van uw persoonsgegevens zijn beschikbaar in ons bewaarbeleid dat u bij ons kunt opvragen door contact met ons op te nemen.

In sommige omstandigheden kunnen wij uw persoonsgegevens anonimiseren (zodat ze niet langer met u in verband kunnen worden gebracht) voor onderzoeks- of statistische doeleinden.

9. Uw wettelijke rechten
Onder bepaalde omstandigheden hebt u rechten op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming met betrekking tot uw persoonsgegevens.

Verzoek om toegang tot uw persoonsgegevens.

Verzoek om correctie van uw persoonsgegevens.

Verzoek om verwijdering van uw persoonsgegevens.

Bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Verzoek om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.

Verzoek om overdracht van uw persoonsgegevens.

Het recht om toestemming in te trekken.

Als u een van de bovenstaande rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op.

Dit is vaak kosteloos
U hoeft geen kosten te betalen om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens (of om een van de andere rechten uit te oefenen). Wij kunnen echter een redelijke vergoeding vragen als uw verzoek duidelijk ongegrond, repetitief of buitensporig is. In deze omstandigheden kunnen wij ook weigeren aan uw verzoek te voldoen.

Wat we mogelijk van u nodig hebben
Het is mogelijk dat wij u om specifieke informatie moeten vragen om ons te helpen uw identiteit te bevestigen en uw recht op toegang tot uw persoonsgegevens te waarborgen (of om een van uw andere rechten uit te oefenen). Dit is een veiligheidsmaatregel om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens niet worden bekendgemaakt aan personen die geen recht hebben om ze te ontvangen. Wij kunnen ook contact met u opnemen om u om meer informatie over uw verzoek te vragen, zodat wij sneller kunnen reageren.

Antwoordtermijn
Wij proberen binnen een maand te reageren op alle legitieme verzoeken. Soms kan het langer dan een maand duren als uw verzoek bijzonder complex is of als u meerdere verzoeken hebt ingediend. In dat geval zullen wij u daarover informeren en houden wij u op de hoogte.

10. Woordenlijst

RECHTSGRONDSLAG

Rechtmatig belang betekent het belang van ons bedrijf bij het uitvoeren en beheren van ons bedrijf om u de beste dienst/product en de beste en veiligste ervaring te kunnen bieden. Wij zorgen ervoor dat wij alle mogelijke gevolgen voor u (zowel positieve als negatieve) en uw rechten overwegen en tegen elkaar afwegen voordat wij uw persoonsgegevens verwerken voor onze legitieme belangen. Wij gebruiken uw persoonsgegevens niet voor activiteiten waarbij onze belangen zwaarder wegen dan de gevolgen voor u (tenzij wij uw toestemming hebben of anderszins wettelijk verplicht of toegestaan zijn). U kunt meer informatie krijgen over hoe wij onze legitieme belangen afwegen tegen mogelijke gevolgen voor u met betrekking tot specifieke activiteiten door contact met ons op te nemen.

Uitvoering van een overeenkomst: de verwerking van uw gegevens wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of om op uw verzoek stappen te ondernemen voordat een dergelijke overeenkomst wordt gesloten.

Voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting betekent uw persoonsgegevens verwerken wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting waaraan wij onderworpen zijn.

UW WETTELIJKE RECHTEN
U hebt het recht om:

Verzoek om toegang tot uw persoonsgegevens (algemeen bekend als een “verzoek om toegang voor de betrokkene”). Zo kunt u een kopie krijgen van de persoonsgegevens die wij over u bewaren en kunt u controleren of wij deze rechtmatig verwerken.

Verzoek om correctie van de persoonsgegevens die wij over u bewaren. Zo kunt u onvolledige of onjuiste gegevens die wij over u hebben laten corrigeren, hoewel wij de juistheid van de nieuwe gegevens die u ons verstrekt mogelijk moeten verifiëren.

Verzoek om verwijdering van uw persoonsgegevens. Zo kunt u ons vragen persoonsgegevens te wissen of te verwijderen als er geen goede reden is om ze te blijven verwerken. U hebt ook het recht ons te vragen uw persoonsgegevens te wissen of te verwijderen wanneer u met succes uw recht op bezwaar tegen verwerking hebt uitgeoefend (zie hieronder), wanneer wij uw gegevens mogelijk onrechtmatig hebben verwerkt of wanneer wij uw persoonsgegevens moeten wissen om te voldoen aan de lokale wetgeving. Wij kunnen echter niet altijd aan uw verzoek tot verwijdering voldoen om specifieke juridische redenen, die u, indien van toepassing, bij uw verzoek zullen worden meegedeeld.

Bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer wij ons beroepen op een legitiem belang (of dat van een derde) en er iets aan uw specifieke situatie is waardoor u bezwaar wilt maken tegen de verwerking op deze grond, omdat u vindt dat dit gevolgen heeft voor uw fundamentele rechten en vrijheden. U hebt ook het recht om bezwaar te maken wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken voor direct marketing. In sommige gevallen kunnen wij aantonen dat wij dwingende legitieme redenen hebben om uw gegevens te verwerken die zwaarder wegen dan uw rechten en vrijheden.

Verzoek om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Hierdoor kunt u ons vragen de verwerking van uw persoonsgegevens op te schorten in de volgende gevallen: (a) als u wilt dat wij de juistheid van de gegevens vaststellen; (b) als ons gebruik van de gegevens onwettig is, maar u niet wilt dat wij ze wissen; (c) als u wilt dat wij de gegevens bewaren, zelfs als wij ze niet langer nodig hebben, omdat u ze nodig hebt om rechtsvorderingen vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen; of (d) als u bezwaar hebt gemaakt tegen ons gebruik van uw gegevens, maar wij moeten nagaan of wij dwingende legitieme redenen hebben om ze te gebruiken.

Verzoek om overdracht van uw persoonsgegevens aan u of aan een derde. Wij verstrekken u, of een door u gekozen derde partij, uw persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt, machinaal leesbaar formaat. Merk op dat dit recht alleen van toepassing is op geautomatiseerde informatie waarvoor u ons in eerste instantie toestemming hebt gegeven om deze te gebruiken of wanneer wij de informatie hebben gebruikt om een overeenkomst met u uit te voeren.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken wanneer wij ons baseren op toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken. Dit heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die plaatsvond voordat u uw toestemming introk. Als u uw toestemming intrekt, kunnen wij u mogelijk bepaalde producten of diensten niet leveren. Wij zullen u hierover informeren op het moment dat u uw toestemming intrekt.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om de ervaring van een gebruiker efficiënter te maken.

Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als deze strikt noodzakelijk zijn voor de werking van deze site. Voor alle andere soorten cookies hebben wij uw toestemming nodig.

Deze site gebruikt verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina’s verschijnen.

U kunt te allen tijde uw toestemming wijzigen of intrekken in de Cookieverklaring op onze website.

Lees meer over wie wij zijn, hoe u contact met ons kunt opnemen en hoe wij persoonsgegevens verwerken in ons Privacybeleid.

Uw toestemming geldt voor de volgende domeinen: hhglobal.com

Uw huidige status: Alles toestaan.

Uw toestemmings-ID: 6UVzYJp4Pe4wirQJith18Smg/U8zvPibbg50Qfq8HqvyYNYBUoEg4g==Toestemmingsdatum: Donderdag, 19 mei, 2022, 03:01:13 PM CDT

Uw toestemming wijzigen | Uw toestemming intrekken

Cookieverklaring voor het laatst bijgewerkt op 6/3/22 door Cookiebot:

Noodzakelijk (9)

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaar te maken door basisfuncties zoals paginanavigatie en toegang tot beveiligde delen van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet goed functioneren.

Naam Leverancier Doel Vervaldatum Type
__cf_bm Vimeo Deze cookie wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en bots. Dit is gunstig voor de website, om geldige rapporten over het gebruik van hun website te kunnen maken. 1 dag HTTP-cookie
__RequestVerificationToken hhglobal.com Het helpt Cross-Site Request Forgery (CSRF) aanvallen te voorkomen. Sessie HTTP-cookie
ASP.NET_SessionId hhglobal.com Bewaart de sessiestatus van de bezoeker over pagina-aanvragen heen. Sessie HTTP-cookie
CONSENT [x2] Google
YouTube
Wordt gebruikt om te detecteren of de bezoeker de marketingcategorie in de cookiebanner heeft geaccepteerd. Deze cookie is noodzakelijk voor de AVG-conformiteit van de website. 2 jaar HTTP-cookie
CookieConsent Cookiebot Slaat de cookietoestemming van de gebruiker op voor het huidige domein. 1 jaar HTTP-cookie
pa_enabled Solarwinds Bepaalt het apparaat dat wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de website. Hierdoor kan de website dienovereenkomstig worden opgemaakt. Blijvend HTML-lokale opslag
rc::a Google Deze cookie wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en bots. Dit is gunstig voor de website, om geldige rapporten over het gebruik van hun website te kunnen maken. Blijvend HTML-lokale opslag
rc::c Google Gebruikt in context met video-reclame. De cookie beperkt het aantal keren dat een bezoeker dezelfde reclame-inhoud te zien krijgt. De cookie wordt ook gebruikt om ervoor te zorgen dat de video-advertentie relevant is voor de specifieke bezoeker. Sessie HTML-lokale opslag

Statistieken (5)
Statistische cookies helpen website-eigenaren te begrijpen hoe bezoekers omgaan met websites door anoniem informatie te verzamelen en te rapporteren.

Naam Leverancier Doel Vervaldatum Type
_ga Google Registreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. 2 jaar HTTP-cookie
_gat Google Gebruikt door Google Analytics om het aantal aanvragen te beperken 1 dag HTTP-cookie
_gid Google Registreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. 1 dag HTTP-cookie
pa Solarwinds Registreert de snelheid en prestaties van de website. Deze functie kan worden gebruikt in verband met statistieken en load-balancing. Blijvend HTML-lokale opslag
vuid Vimeo Verzamelt gegevens over de bezoeken van de gebruiker aan de website, zoals welke pagina’s zijn gelezen. 2 jaar HTTP-cookie

Marketing (12)
Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers op verschillende websites te volgen. De bedoeling is om advertenties weer te geven die relevant en aantrekkelijk zijn voor de individuele gebruiker en daardoor waardevoller zijn voor uitgevers en externe adverteerders.

Naam Leverancier Doel Vervaldatum Type
acton/bn/11474 marketing.hhglobal.com In behandeling Sessie Pixeltracker
VISITOR_INFO1_LIVE YouTube Probeert de bandbreedte van de gebruikers in te schatten op pagina’s met geïntegreerde YouTube-video’s. 179 dagen HTTP Cookie
wp11474 marketing.hhglobal.com In behandeling 1 jaar HTTP Cookie
YSC YouTube Registreert een unieke ID om statistieken bij te houden van welke video’s van YouTube de gebruiker heeft gezien. Sessie HTTP Cookie
ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY YouTube Slaat de voorkeuren voor de videospeler van de gebruiker op met behulp van ingesloten YouTube-video’s Blijvend HTML Local Storage
yt-remote-cast-available YouTube Slaat de voorkeuren voor de videospeler van de gebruiker op met behulp van ingesloten YouTube-video’s Sessie HTML Local Storage
yt-remote-cast-installed YouTube Slaat de voorkeuren voor de videospeler van de gebruiker op met behulp van ingesloten YouTube-video’s Sessie HTML Local Storage
yt-remote-connected-devices YouTube Slaat de voorkeuren voor de videospeler van de gebruiker op met behulp van ingesloten YouTube-video’s Blijvend HTML Local Storage
yt-remote-device-id YouTube Slaat de voorkeuren voor de videospeler van de gebruiker op met behulp van ingesloten YouTube-video’s Blijvend HTML Local Storage
yt-remote-fast-check-period YouTube Slaat de voorkeuren voor de videospeler van de gebruiker op met behulp van ingesloten YouTube-video’s Sessie HTML Local Storage
yt-remote-session-app YouTube Slaat de voorkeuren voor de videospeler van de gebruiker op met behulp van ingesloten YouTube-video’s Sessie HTML Local Storage
yt-remote-session-name YouTube Slaat de voorkeuren voor de videospeler van de gebruiker op met behulp van ingesloten YouTube-video’s Sessie HTML Local Storage

Contact
Correo
Contato
联系我们

Neem contact op

We hebben uw e-mail ontvangen en nemen spoedig contact met u op.

Please enter your first name

Please enter your last name

Please enter your company name

Email format is invalid

Please enter a valid phone number with area code

Please enter your country

Please enter your reason for contacting us

Please enter your message