Zásady ochrany osobních údajů a soubory cookie

Úvod
Vítáme vás v oznámení spol. HH Global Ltd. o ochraně osobních údajů.

Skupina HH Global respektuje vaše soukromí a zavazuje se chránit vaše osobní údaje. Toto oznámení o ochraně osobních údajů vás informuje o tom, jak se staráme o vaše osobní údaje, když navštívíte naše webové stránky (bez ohledu na to, odkud je navštívíte), a informuje vás o vašich právech na ochranu osobních údajů a o tom, jak vás chrání zákon.

 1. Důležité informace a kdo jsme
  Účel tohoto oznámení o ochraně osobních údajů

Cílem tohoto oznámení o ochraně osobních údajů je poskytnout vám informace o tom, jak skupina HH Global shromažďuje a zpracovává vaše osobní údaje při používání těchto webových stránek, včetně údajů, které můžete přes tyto webové stránky poskytnout.

Tyto webové stránky nejsou určeny dětem a my vědomě neshromažďujeme údaje týkající se dětí.

Je důležité, abyste si přečetli toto oznámení o ochraně osobních údajů spolu s jakýmkoli jiným oznámením o ochraně osobních údajů nebo oznámením o férovém zpracování, které můžeme poskytnout při konkrétních příležitostech, kdy shromažďujeme či zpracováváme vaše osobní údaje, abyste si byli plně vědomi toho, jak a proč vaše údaje používáme. Toto oznámení o ochraně osobních údajů doplňuje další oznámení a nemá za cíl je nahradit.

Správce osobních údajů
Skupina HH Global sestává z různých právních entit. Toto oznámení o ochraně osobních údajů je vydáno jménem HH Global Group, takže pokud v tomto oznámení o ochraně osobních údajů uvádíme „HH Global“, „my“, „nás“ nebo „naše“, máme na mysli příslušnou společnost ve skupině HH Global Group, která je odpovědná za zpracování vašich údajů. Správcem osobních údajů a odpovědnou osobou za tyto webové stránky je spol. HH Global Ltd.

Máte-li jakékoli dotazy týkající se tohoto oznámení o ochraně osobních údajů, včetně žádostí o uplatnění svých práv, obraťte se na oddělení ochrany osobních údajů pomocí níže uvedených kontaktních údajů.

Kontaktní údaje
Naše úplné kontaktní údaje jsou:

HH Global Ltd
Data.Protection@decoupledhhstg.wpengine.com
Grove House, Guildford Road, Leatherhead, KT22 9DF, Velká Británie.

+44 208 770 7300

Máte právo kdykoli podat stížnost u dozorového orgánu – např. u Information Commissioner’s Office (ICO), dozorového úřadu Velké Británie pro otázky ochrany osobních údajů (www.ico.org.uk). Nicméně bychom byli rádi, kdybychom mohli vaše problémy vyřešit dříve, než se obrátíte na příslušný úřad, a proto se v první řadě obraťte na nás.

Změny oznámení o ochraně osobních údajů a vaše povinnost nás o změnách informovat
Je důležité, aby osobní údaje, které o vás uchováváme, byly přesné a aktuální. Informujte nás v případě, že se vaše osobní údaje během vašeho vztahu s námi změní.

Odkazy třetích stran
Tyto webové stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky, pluginy a aplikace třetích stran. Kliknutí na tyto odkazy či povolení těchto připojení může třetím stranám umožnit shromažďovat nebo sdílet údaje o vás. Nad webovými stránkami třetích stran nemáme kontrolu a nejsme odpovědní za jejich prohlášení o ochraně osobních údajů. Opustíte-li naše webové stránky, doporučujeme, abyste si přečetli oznámení o ochraně osobních údajů na každé webové stránce, kterou navštívíte.

 1. Údaje, které o vás shromažďujeme
  Osobními údaji či informacemi se rozumí jakékoli informace o fyzické osobě, na jejichž základě lze tuto osobu identifikovat. To nezahrnuje údaje, u nichž byla odstraněna identita (anonymní údaje).

Můžeme o vás shromažďovat, používat, ukládat a přenášet různé druhy osobních údajů, jako jsou uvedeny níže:

Jméno;

Příjmení;

Pracovní pozice;

Společnost;

E-mailová adresa;

Místo, zjištěno podle adresy IP;

Telefonní číslo; a

Ve volném poli formuláře zprávy uveďte, o jaké téma máte zájem se na nás obrátit.
Neshromažďujeme o vás žádné zvláštní kategorie osobních údajů (sem patří údaje o rase či etnickém původu, náboženském nebo filozofickém přesvědčení, sexuálním životě či orientaci, politických názorech, členství v odborech, zdravotním stavu a genetické nebo biometrické údaje). Neshromažďujeme ani žádné údaje o trestných činech a odsouzeních.

 1. Jak se shromažďují vaše osobní údaje?

Přímé interakce. Osobní údaje nám můžete poskytnout vyplněním formulářů nebo tím, že s námi budete komunikovat poštou, telefonem, e-mailem či jinak.

Automatizované technologie či interakce. Při vaší interakci s našimi webovými stránkami můžeme automaticky shromažďovat technické údaje o vašem zařízení, činnostech a vzorech prohlížení. Tyto osobní údaje shromažďujeme pomocí souborů cookie a dalších podobných technologií.

Kontaktní, finanční a transakční údaje od poskytovatelů technických, platebních a doručovacích služeb.

Identifikační a kontaktní údaje z veřejně dostupných zdrojů, jako jsou Companies House a Electoral Register v rámci EU.

 1. Jak používáme vaše osobní údaje
  Vaše osobní údaje budeme používat pouze v případech, kdy nám to povoluje zákon. Vaše osobní údaje budeme nejčastěji používat v následujících případech:

Když potřebujeme provádět smlouvu, kterou se chystáme uzavřít nebo jsme ji s vámi uzavřeli. 

Když je to nezbytné pro naše oprávněné zájmy (nebo zájmy třetí strany) a není to nepřiměřené vůči vašim zájmům a základním právům. 

Pokud musíme splnit zákonnou nebo regulační povinnost. 

Obecně se nespoléháme na souhlas jako na právní základ pro zpracování vašich osobních údajů kromě zasílání přímých marketingových sdělení třetích stran přes e-mail nebo textovou zprávu. Pokud tak učiníme, máte právo souhlas s marketingem kdykoli odvolat tím, že se na nás obrátíte. 

Účely, pro které budeme vaše osobní údaje používat
Níže jsme ve formě tabulky uvedli popis všech způsobů, jakými hodláme používat vaše osobní údaje, a o které právní základy se při tom opíráme. Tam, kde je to vhodné, jsme také určili, jaké jsou naše oprávněné zájmy (po provedení posouzení oprávněných zájmů).

Upozorňujeme, že vaše osobní údaje můžeme zpracovávat na základě více než jednoho zákonného důvodu v závislosti na konkrétním účelu, pro který vaše údaje používáme. Potřebujete-li podrobnosti o konkrétním právním důvodu, na který se při zpracování vašich osobních údajů spoléháme, obraťte se na nás, je-li v níže uvedené tabulce uvedeno více než jeden důvod.

Účel/aktivita Typ údajů Zákonný základ pro zpracování včetně oprávněného zájmu
Registrovat vás jako nového zákazníka                         Identita 

                        Kontakt 

Plnění smlouvy uzavřené s vámi
Zpracovat a doručit vaši objednávku včetně:
Spravovat platby, poplatky a sazby
Vymáhat a získat nám dlužné peníze
                      Identita
Kontakt
Finance
Transakce
Marketing a komunikace
Plnění smlouvy uzavřené s vámi
Nezbytné pro naše oprávněné zájmy (k vymáhání pohledávek vůči nám)                   
 
Spravovat náš vztah s vámi, který bude zahrnovat:
Upozornění na změny našich podmínek či zásad ochrany osobních údajů
Žádost o uvedení recenze či vyplnění dotazníku
                     Identita
Kontakt
Profil
Marketing a komunikace
 Plnění smlouvy uzavřené s vámi
Nezbytné pro splnění zákonné povinnosti
Nezbytné pro naše oprávněné zájmy (abychom mohli aktualizovat naše záznamy a studovat, jak zákazníci používají naše produkty/služby)                 
 
Spravovat a chránit naše podnikání a tyto webové stránky (včetně řešení problémů, analýzy dat, testování, údržby systému, podpory, podávání zpráv a hostování dat)                          Identita
Kontakt
Technické
Nezbytné pro naše oprávněné zájmy (pro provoz našeho byznysu, poskytování administrativních a IT služeb, zabezpečení sítě, prevenci podvodů a ve věci reorganizace byznysu či restrukturalizace skupiny)
Nezbytné pro splnění zákonné povinnosti
Poskytovat vám relevantní obsah webových stránek a reklamy, a měřit či pochopit účinnost reklamy, kterou vám poskytujeme                       Identita
Kontakt
Profil
Použití
Marketing a komunikace
Technické
Nezbytné pro naše oprávněné zájmy (ke studiu toho, jak zákazníci používají naše produkty/služby, k jejich rozvoji, k rozvoji našeho byznysu a k informování o naší marketingové strategii)       
Využívat analýzu dat ke zlepšení našich webových stránek, produktů/služeb, marketingu, vztahů se zákazníky a zkušeností                       Technické
Použití
Nezbytné pro naše oprávněné zájmy (abychom mohli definovat typy zákazníků našich produktů a služeb, udržovat naše webové stránky aktuální a relevantní, rozvíjet náš byznys a informovat o naší marketingové strategii)            
Podávat vám návrhy a doporučení ohledně zboží nebo služeb, které by vás mohly zajímat                       Identita
Kontakt
Technické
Použití
Profil
Nezbytné pro naše oprávněné zájmy (pro rozvoj našich produktů/služeb a rozvoj našeho byznysu)                    

 

Propagační nabídky od nás
Vaše identifikační, kontaktní, technické, uživatelské a profilové údaje můžeme použít k vytvoření názoru na to, co že byste mohli chtít nebo potřebovat nebo co by vás mohlo zajímat. Tímto způsobem se rozhodujeme, které produkty, služby a nabídky pro vás mohou být relevantní (tomu říkáme marketing).

Marketingová sdělení od nás obdržíte, pokud jste si od nás vyžádali informace nebo jste od nás něco nakoupili.

Marketing třetích stran
Než budeme vaše osobní údaje sdílet s jakoukoli společností mimo skupinu společností HH Global Group pro marketingové účely, získáme váš výslovný souhlas.

Odhlášení
Můžete nás nebo třetí strany kdykoli požádat, abychom vám přestali zasílat marketingová sdělení tím, že se na nás obrátíte.

Soubory cookie
Soubory cookie jsou malé textové soubory, které mohou webové stránky používat k zefektivnění činností uživatele. Podle zákona můžeme ukládat soubory cookie do vašeho zařízení, jsou-li nezbytně nutné k provozu těchto stránek. Pro všechny ostatní typy souborů cookie potřebujeme váš souhlas.

Tyto stránky používají různé typy souborů cookie. Některé soubory cookie umisťují služby třetích stran, které se zobrazují na našich stránkách. Svůj souhlas můžete kdykoli změnit či odvolat v Prohlášení o souborech cookie na našich webových stránkách.

Více informací o tom, kdo jsme, jak se na nás můžete obrátit a jak zpracováváme osobní údaje, viz naše Zásady ochrany osobních údajů.

Nezbytné
Nezbytné soubory cookie zajišťují použitelnost webových stránek tím, že umožňují základní funkce, jako je navigace na stránkách a přístup do zabezpečených oblastí webových stránek. Bez těchto souborů cookie nemohou webové stránky správně fungovat.

Preferenční
Preferenční soubory cookie umožňují webovým stránkám zapamatovat si údaje měnící způsob, jakým se webové stránky chovají či vypadají, jako je váš preferovaný jazyk nebo region, ve kterém se nacházíte.

Statistické
Statistické soubory cookie usnadňují pochopit majitelům webových stránek, jak návštěvníci interagují s webovými stránkami, a to pomocí anonymního shromažďování a vykazování údajů.

Marketingové
Marketingové soubory cookie slouží ke sledování návštěvníků na různých webových stránkách. Záměrem je zobrazovat reklamy, které jsou relevantní a zajímavé pro jednotlivé uživatele, a tím hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran.

Neklasifikované
Neklasifikované soubory cookie jsou takové, u nichž probíhá proces klasifikace spolu s jejich poskytovateli.

Změna účelu
Vaše osobní údaje budeme používat pouze pro účely, pro které jsme je shromáždili, pokud se důvodně nedomníváme, že je musíme použít z jiného důvodu a tento důvod je slučitelný s původním účelem. Přejete-li si získat vysvětlení, jak je zpracování pro nový účel slučitelné s původním účelem, obraťte se na nás.

Potřebujeme-li vaše osobní údaje použít k nesouvisejícímu účelu, oznámíme vám to a vysvětlíme právní základ, který nám to umožňuje.

Upozorňujeme, že vaše osobní údaje můžeme zpracovávat bez vašeho vědomí nebo souhlasu v souladu s výše uvedenými pravidly, pokud to vyžaduje či povoluje zákon.

 1. Zpřístupnění vašich osobních údajů
  Požadujeme, aby všechny třetí strany respektovaly bezpečnost vašich osobních údajů a zacházely s nimi v souladu se zákonem. Našim poskytovatelům služeb, kteří jsou třetími stranami, nedovolujeme používat vaše osobní údaje pro jejich vlastní účely, a umožňujeme jim zpracovávat vaše osobní údaje pouze pro určené účely a v souladu s našimi pokyny.
 2. Mezinárodní převody
  Vaše osobní údaje nepřevádíme mimo Evropský hospodářský prostor (EHP).
 3. Zabezpečení osobních údajů
  Zavedli jsme příslušná bezpečnostní opatření, abychom zabránili náhodné ztrátě, zneužití nebo neoprávněnému přístupu k vašim osobním údajům, jejich změně či zveřejnění. Kromě toho omezujeme přístup k vašim osobním údajům na ty zaměstnance, zástupce, dodavatele a další třetí strany, kteří je musejí znát z pracovních důvodů. Vaše osobní údaje zpracovávají pouze na základě našich pokynů a podléhají povinnosti mlčenlivosti.

  Zavedli jsme postupy pro řešení jakéhokoli podezření na porušení ochrany osobních údajů a v případě, že jsme povinni tak učinit ze zákona, informujeme vás i příslušné regulační orgány.

 1. Uchovávání osobních údajů

Jak dlouho budete mé osobní údaje používat?
Vaše osobní údaje budeme uchovávat pouze po dobu nezbytnou k naplnění účelu, pro který jsme je shromáždili, včetně splnění jakýchkoli právních, účetních či výkaznických požadavků.

Při určování vhodné doby uchovávání osobních údajů bereme v úvahu množství, povahu a citlivost osobních údajů, potenciální riziko škody způsobené neoprávněným použitím nebo zveřejněním vašich osobních údajů, účely, pro které vaše osobní údaje zpracováváme, a to, zda můžeme těchto účelů dosáhnout jinými prostředky, a platné právní požadavky.

Podrobnosti o dobách uchovávání různých aspektů vašich osobních údajů jsou k dispozici v našich zásadách uchovávání, které si od nás můžete vyžádat, pokud se na nás obrátíte.

Za určitých okolností můžeme vaše osobní údaje anonymizovat (takže je již nelze spojovat s vámi) pro výzkumné nebo statistické účely, a v takovém případě můžeme tyto informace používat po neomezenou dobu bez dalšího upozornění.

 1. Vaše zákonná práva
  Za určitých okolností máte v souvislosti se svými osobními údaji práva vyplývající ze zákonů o ochraně osobních údajů.

PPožádat o přístup ke svým osobním údajům.

Požádat o opravu svých osobních údajů.

Požádat o vymazání svých osobních údajů.

Vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů.

Požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů.

Požádat o převod svých osobních údajů.

Právo odvolat svůj souhlas.

Přejete-li si uplatnit některé z výše uvedených práv, obraťte se na nás.

Obvykle není nutný žádný poplatek
Za přístup ke svým osobním údajům (nebo za uplatnění jakéhokoli jiného práva) nebudete muset platit žádný poplatek. Je-li však vaše žádost zjevně neopodstatněná, opakovaná či nadměrná, můžeme si účtovat přiměřený poplatek. Případně můžeme za těchto okolností odmítnout vyhovět vaší žádosti.

Co od vás můžeme požadovat
Možná vás budeme muset požádat o konkrétní údaje, které nám pomohou potvrdit vaši totožnost a zajistit vaše právo na přístup k vašim osobním údajům (nebo uplatnit vaše jiná práva). Jde o bezpečnostní opatření, které má zajistit, aby osobní údaje nebyly zpřístupněny osobě, která nemá právo je získat. Můžeme se na vás také obrátit a požádat vás o další údaje týkající se vaší žádosti, abychom urychlili naši odpověď.

Lhůta pro odpověď
Na všechny oprávněné žádosti se snažíme odpovědět do jednoho měsíce. Příležitostně nám to může trvat déle než měsíc, pokud je vaše žádost obzvláště složitá nebo jste podali více žádostí. V takovém případě na to upozorníme a budeme vás informovat.

 1. Glosář

ZÁKONNÝ ZÁKLAD
Oprávněný zájem znamená zájem naší společnosti na provádění a řízení našeho byznysu, abychom vám mohli poskytovat co nejlepší služby/produkty a co nejlepší a nejbezpečnější zážitky. Než začneme zpracovávat vaše osobní údaje z důvodu našich oprávněných zájmů, dbáme na to, abychom zvážili a vyvážili případný vliv na vás (pozitivní i negativní) a vaše práva. Vaše osobní údaje nepoužíváme k činnostem, u nichž převažují naše zájmy nad vlivem na vás (nemáme-li k tomu váš souhlas nebo není-li to jinak vyžadováno či povoleno zákonem). Když se na nás obrátíte, získáte další informace o tom, jak posuzujeme naše oprávněné zájmy s ohledem na možný vliv na vás v souvislosti s konkrétními činnostmi.

Plnění smlouvy znamená zpracování vašich osobních údajů, které je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou, nebo pro přijetí opatření na vaši žádost před uzavřením takové smlouvy.

Splnění zákonné či regulační povinnosti znamená zpracování vašich osobních údajů, je-li to nutné ke splnění zákonné nebo regulační povinnosti, která se nás týká.

VAŠE ZÁKONNÁ PRÁVA
Máte tato práva:

Požádat o přístup ke svým osobním údajům (běžně známé jako „žádost o přístup k osobním údajům“). To vám umožní získat kopii osobních údajů, které o vás uchováváme, a ověřit, zda je zpracováváme v souladu se zákonem.

Požádat o opravu osobních údajů, které o vás uchováváme. To vám umožňuje opravit neúplné či nepřesné osobní údaje, které o vás máme, ačkoli můžeme potřebovat ověřit správnost nových údajů, které nám poskytnete.

Požádat o vymazání svých osobních údajů. To vám umožňuje požádat nás o vymazání či odstranění osobních údajů, pokud neexistuje dobrý důvod pro jejich další zpracování. Máte také právo nás požádat o vymazání či odstranění vašich osobních údajů, pokud jste úspěšně uplatnili své právo vznést námitku proti zpracování (viz níže) v případě, že jsme vaše údaje zpracovávali nezákonně nebo jsme povinni vaše osobní údaje vymazat v souladu s místními právními předpisy. Nicméně upozorňujeme, že vaší žádosti o výmaz nemusíme být vždy schopni vyhovět, a to z určitých právních důvodů, které vám případně sdělíme v okamžiku podání žádosti.

Vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, pokud se opíráme o oprávněný zájem (nebo o zájem třetí strany) a existuje něco ve vaší určité situaci, kvůli čemu chcete vznést námitku proti zpracování z tohoto důvodu, neboť se domníváte, že má vliv na vaše základní práva a svobody. Máte také právo vznést námitku v případě, že zpracováváme vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu. V některých případech můžeme prokázat, že máme závažné legitimní důvody ke zpracování vašich údajů, které převažují nad vašimi právy a svobodami.

Požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů. To vám umožňuje nás požádat o pozastavení zpracování vašich osobních údajů v následujících případech: chcete-li, abychom zjistili přesnost údajů; (a) je-li naše používání údajů nezákonné, ale nechcete, abychom je vymazali; (b) potřebujete-li, abychom údaje uchovávali, i když je již nepotřebujeme, protože je potřebujete k určení, uplatnění nebo obhajobě právních nároků; nebo (c) pokud jste vznesli námitku proti používání vašich údajů, ale my potřebujeme ověřit, zda máme převažující oprávněné důvody k jejich používání.

Požádat o převod vašich osobních údajů vám nebo třetí straně. Vaše osobní údaje poskytneme vám nebo vámi zvolené třetí straně ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Upozorňujeme, že toto právo se vztahuje pouze na automatizované osobní údaje, k jejichž použití jste nám původně udělili souhlas, nebo pokud jsme tyto údaje použili k plnění smlouvy s vámi.

Kdykoli odvolat souhlas, pokud se při zpracování vašich osobních údajů spoléháme na souhlas. Tím však není dotčena zákonnost jakéhokoli zpracování provedeného před odvoláním vašeho souhlasu. Odvoláte-li svůj souhlas, zřejmě vám nebudeme moci poskytovat určité produkty nebo služby. V takovém případě vás budeme informovat v okamžiku, kdy svůj souhlas odvoláte.

Tyto webové stránky používají soubory cookie.

Soubory cookie jsou malé textové soubory, které mohou webové stránky používat k zefektivnění činností uživatele.

Podle zákona můžeme ukládat soubory cookie do vašeho zařízení, jsou-li nezbytně nutné k provozu těchto stránek. Pro všechny ostatní typy souborů cookie potřebujeme váš souhlas.

Tyto stránky používají různé typy souborů cookie. Některé soubory cookie umisťují služby třetích stran, které se zobrazují na našich stránkách.

Svůj souhlas můžete kdykoli změnit či odvolat v Prohlášení o souborech cookie na našich webových stránkách.

Více informací o tom, kdo jsme, jak se na nás můžete obrátit a jak zpracováváme osobní údaje, viz naše Zásady ochrany osobních údajů.

Váš souhlas se vztahuje na následující domény: decoupledhhstg.wpengine.com

Váš aktuální stav: Povolit vše. 

ID vašeho souhlasu: 6UVzYJp4Pe4wirQJith18Smg/U8zvPibbg50Qfq8HqvyYNYBUoEg4g==Consent date: Thursday, May 19, 2022, 03:01:13 PM CDT 

Změnit souhlas  |  Odvolat souhlas 

Prohlášení o souborech cookie naposledy aktualizováno dne 3.6.22 entitou Cookiebot: 

Nezbytné                         

Nezbytné soubory cookie zajišťují použitelnost webových stránek tím, že umožňují základní funkce, jako je navigace na stránkách a přístup do zabezpečených oblastí webových stránek. Bez těchto souborů cookie nemohou webové stránky správně fungovat.

Název  Poskytovatel  Účel  Expirace  Typ 
__cf_bm  Vimeo  Tento soubor cookie slouží k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je pro webové stránky prospěšné pro validní výkazy využívání svých webových stránek. 1 den  Cookie HTTP 
__RequestVerificationToken  decoupledhhstg.wpengine.com  Pomáhá předcházet útokům CSRF (Cross-Site Request Forgery). Relace  Cookie HTTP 
ASP.NET_SessionId  decoupledhhstg.wpengine.com  Zachovává stav relace návštěvníka napříč požadavky na stránky. Relace  Cookie HTTP 
CONSENT [x2]  Google
YouTube 
Slouží k detekci, zda návštěvník přijal marketingovou kategorii v banneru souboru cookie. Tento soubor cookie je nezbytný k zajištění souladu webových stránek s GDPR. 2 roky  Cookie HTTP 
CookieConsent  Cookiebot  Ukládá stav souhlasu uživatele se soubory cookie pro aktuální doménu. 1 rok  Cookie HTTP 
pa_enabled  Solarwinds  Určuje zařízení použité pro přístup na webové stránky. To umožňuje odpovídající formátování webových stránek. Permanentní  Místní úložiště HTML 
rc::a  Google  Tento soubor cookie slouží k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je pro webové stránky prospěšné pro validní výkazy využívání svých webových stránek. Permanentní  Místní úložiště HTML 
rc::c  Google  Slouží v souvislosti s videoreklamou. Soubor cookie omezuje počet zobrazení stejného reklamního obsahu návštěvníkovi. Soubor cookie také slouží k zajištění relevance videoreklamy pro konkrétního návštěvníka. Relace  Místní úložiště HTML 
Statistické
Statistické soubory cookie usnadňují pochopit majitelům webových stránek, jak návštěvníci interagují s webovými stránkami, a to pomocí anonymního shromažďování a vykazování údajů.
 
Název  Poskytovatel  Účel  Expirace  Typ 
_ga  Google  Registruje jedinečné ID sloužící ke generování statistických údajů o tom, jak návštěvník webové stránky používá. 2 roky  Cookie
HTTP
 
_gat  Google  Slouží v nástroji Google Analytics k omezení rychlosti požadavků 1 den  Cookie
HTTP
 
_gid  Google  Registruje jedinečné ID sloužící ke generování statistických údajů o tom, jak návštěvník webové stránky používá. 1 den  Cookie
HTTP
 
pa  Solarwinds  Registruje rychlost a výkonnost webových stránek. Tuto funkci lze použít v souvislosti se statistikami a vyrovnáváním zátěže. Permanentní  Místní úložiště HTML 
vuid  Vimeo  Shromažďuje údaje o návštěvách uživatele na webových stránkách, např. které stránky byly přečteny. 2 roky  Cookie
HTTP
 

Marketing
Marketingové soubory cookie slouží ke sledování návštěvníků na různých webových stránkách. Záměrem je zobrazovat reklamy, které jsou relevantní a zajímavé pro jednotlivé uživatele, a tím hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran.

Název  Poskytovatel  Účel  Expirace  Typ 
acton/bn/11474  marketing.decoupledhhstg.wpengine.com  Čekající  Relace  Pixelový sledovač 
VISITOR_INFO1_LIVE  YouTube  Pokouší se odhadnout šířku pásma uživatelů na stránkách s integrovanými videi YouTube. 179 dnů  Cookie HTTP 
wp11474  marketing.decoupledhhstg.wpengine.com  Čekající  1 rok  Cookie HTTP 
YSC  YouTube  Registruje jedinečné ID pro vedení statistik videí z YouTube, která uživatel viděl. Relace  Cookie HTTP 
ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY YouTube  Ukládá předvolby uživatele pro přehrávač videa pomocí vloženého videa YouTube. Permanentní  Místní úložiště HTML 
yt-remote-cast-available  YouTube  Ukládá předvolby uživatele pro přehrávač videa pomocí vloženého videa YouTube. Relace  Místní úložiště HTML 
yt-remote-cast-installed  YouTube  Ukládá předvolby uživatele pro přehrávač videa pomocí vloženého videa YouTube. Relace  Místní úložiště HTML 
yt-remote-connected-devices  YouTube  Ukládá předvolby uživatele pro přehrávač videa pomocí vloženého videa YouTube. Permanentní  Místní úložiště HTML 
yt-remote-device-id  YouTube  Ukládá předvolby uživatele pro přehrávač videa pomocí vloženého videa YouTube. Permanentní  Místní úložiště HTML 
yt-remote-fast-check-period  YouTube  Ukládá předvolby uživatele pro přehrávač videa pomocí vloženého videa YouTube. Relace  Místní úložiště HTML 
yt-remote-session-app  YouTube  Ukládá předvolby uživatele pro přehrávač videa pomocí vloženého videa YouTube. Relace  Místní úložiště HTML 
yt-remote-session-name  YouTube  Ukládá předvolby uživatele pro přehrávač videa pomocí vloženého videa YouTube. Relace  Místní úložiště HTML 

Contact
Correo
Contato
联系我们

Napište nám

Váš e-mail jsme obdrželi a brzy se vám ozveme.

Please enter your first name

Please enter your last name

Please enter your company name

Email format is invalid

Please enter a valid phone number with area code

Please enter your country

Please enter your reason for contacting us

Please enter your message