Juridische informatie

HH Global Group of Companies

De HH Global Group of Companies bestaat uit een aantal rechtspersonen die in verschillende landen over de hele wereld zijn geregistreerd. Het uiteindelijke moederbedrijf is HH Global Group Limited, een in Engeland en Wales geregistreerde onderneming. Alle bedrijven van de groep handelen als HH Global op hun lokale markten.

Belastingstrategie van HH Global Group

Verklaring beschikbaar

HH Global rapport over loonverschillen tussen mannen en vrouwen

Rapport 2020 beschikbaar voor inzage

Rapport 2019 beschikbaar voor inzage

Rapport 2018 beschikbaar voor inzage

Rapport 2022 beschikbaar voor inzage

Wet op de moderne slavernij 2015

Overeenkomstig de vereisten van deze wet heeft de Raad van Bestuur de volgende verklaring goedgekeurd voor publicatie.

Verklaring beschikbaar ter inzake en om te downloaden

Richtsnoeren voor het CO2-reductieplan