Udržitelný růst

Důstojná práce a hospodářský růst

Důstojné podmínky, spravedlivé mzdy, spravedlnost a práva zaměstnanců na pracovišti do roku 2025 zajistí následující:

 • Zaměstnancům je vyplácena alespoň minimální důstojná mzda a máme potvrzení o zásadách vyplácení minimální důstojné mzdy od 100 % našich (přímých) dodavatelů 1. úrovně.*
 • 100 % našich (přímých) dodavatelů 1. úrovně* splňuje naše jasně definované environmentální a sociální standardy (nebo má plán jejich splnění).
 • Všichni naši (přímí) dodavatelé 1. úrovně* obdrželi informace a pokyny k cílům udržitelného rozvoje, přičemž 30 % z nich prokázalo jejich podporu.

*Dodavatelé, kteří tvoří 95 % výdajů HH Global.

Snížení nerovností

Různorodá a inkluzivní organizace je odrazem komunit, ve kterých působíme. Respektujeme práva a příležitosti každého člověka bez ohledu na pohlaví, etnický původ, náboženské přesvědčení, sexuální orientaci nebo socioekonomické zázemí. Do roku 2025:

 • Ve vedení HH Global* budeme mít z 30 % různorodé zastoupení (na základě pohlaví, rasy, etnického původu, věku a generace).
 • 15 % našich ročních výdajů budeme zadávat drobným a různorodým obchodním dodavatelům.
 • Zajistíme, aby všechny naše programy rozvoje a školení lidí zahrnovaly zásady rozmanitosti, rovnosti a inkluze a aby je absolvovalo 100 % zaměstnanců.

*Správní rada skupiny a regionální vedení.

Odpovědná spotřeba a výroba

Zajišťuje, aby byly výrobky pořizovány a vyráběny odpovědně, a zároveň ukazuje klientům nejudržitelnější alternativy. Do roku 2025:

 • Prostřednictvím vzdělávání našich klientů o dostupnosti alternativních řešení k plastům, jako jsou materiály na bázi celulózových vláken, o 20 % zvýšíme využití recyklovaného obsahu ve výrobě (oproti výchozímu stavu v roce 2021).
 • Všem klientům poskytneme ve fázi nabídky výpočet dopadu na životní prostředí.
 • Zbavíme se jednorázových plastů ve vlastních kancelářích.

Opatření v oblasti klimatu

Snížením naší uhlíkové stopy a splněním klíčových milníků k dosažení čistých nulových emisí pomáhat udržet globální oteplování pod 1,5 °C.

 • Do roku 2025 využívat v našich provozech ze 100 % obnovitelné energie.
 • Snížení emisí o 50 % do roku 2030.*
 • Snížení emisí o 90 % do roku 2040.*
 • Průběžné investice do řešení vycházejících z přírody.*
 • Neutralizace 10 % emisí do roku 2040.

* Ve srovnání s výchozím účetním rokem 2022.

Contact
Correo
Contato
联系我们

Get in touch

Váš e-mail jsme obdrželi a brzy se vám ozveme.

Please enter your first name

Please enter your last name

Please enter your company name

Email format is invalid

Please enter a valid phone number with area code

Please enter your country

Please enter your reason for contacting us

Please enter your message