Conscious Creative

Designem k udržitelné budoucnosti

Podpora udržitelného designu je zásadní pro kreativní inovace šetrné k životnímu prostředí. Zavedením konceptu Conscious Creative investujeme do zlepšení udržitelnosti marketingu od okamžiku nápadu až po výrobu i po ní. Činíme tak prostřednictvím:

Hodnocení

Kreativní tým, studio, vyspělost v oblasti ESG a cíle SDG, včetně analýzy udržitelných postupů cirkulárního designu přímo na místě a doporučení ke zlepšení.

Vzdělávání

Pomocí série školení Conscious Creative a řady zdrojů na podporu udržitelných postupů, mezi něž patří: e-learning, vzdělávací příručky osvědčených postupů, workshopy na téma cirkulárního designu a další zdroje.

Posilování postavení

Technologická platforma Conscious Creative, knihovna materiálů, kalkulačka CO2, technologie kreativních hodnoticích karet a označení Conscious Creative.

Myšlenkový koncept cirkulárního designu používáme k vytváření produktů a systémů se zaměřením na celý jejich životní cyklus, přičemž usilujeme o udržitelnost a minimální množství odpadu.

Větší dopad s menší stopou.

Podporujeme používání etických materiálů a způsobů výroby pro průkopnické návrhy, které mají dobrou odezvu u uvědomělých spotřebitelů. Odpovědné a vynalézavé způsoby práce mohou inspirovat tvůrčí nápady a hrát zásadní roli při vytváření prosperující společnosti a planety.

Kráčíme vpřed díky úspěšným partnerstvím

Contact
Correo
Contato
联系我们

Napište nám

Váš e-mail jsme obdrželi a brzy se vám ozveme.

Please enter your first name

Please enter your last name

Please enter your company name

Email format is invalid

Please enter a valid phone number with area code

Please enter your country

Please enter your reason for contacting us

Please enter your message