Udržitelnost

Lídr v udržitelném marketingu

Jako lídr v odpovědnosti za ekologický a sociální vliv skupina HH Global upravuje řešení začleněná do každodenních činností pro podporu vašich cílů v udržitelnosti. Spolupracujeme s největšími a nejviditelnějšími značkami na světě a poskytujeme jim vyspělou znalostní inteligenci k usnadnění informovaných rozhodnutí o udržitelnosti. Navíc náš špičkový certifikační framework pro dodavatele poskytuje širokou a rostoucí skupinu dodavatelů v souladu s naší vizí na celém světě.

Udržitelný růst – pro naše partnery, naše pracovníky a planetu

Naše strategie udržitelnosti se soustřeďují na cíle udržitelného rozvoje  SDG (Sustainability Development Goals) OSN a na náš program udržitelnosti Innovation with Purpose. Udržitelnost řídí vše, co jako společnost děláme a jak plánujeme do budoucnosti. Díky našim rozsáhlým výhodám v dodavatelském řetězce a provozní efektivitě poháníme obchodní úspěch našich klientů a zároveň minimalizujeme plýtvání pro dlouhodobý přínos. Viz náš nejnovější výkaz o udržitelnosti.

Úkol: SDG 8

Decentní práce a ekonomický růst

Usilujeme o to, aby skupina HH Global byla skvělým místem pro práci našich kolegů a zároveň aby naši strategičtí dodavatelé zajišťovali důstojné pracovní podmínky, spravedlivé mzdy, férovost a práva zaměstnanců na pracovišti. Do r. 2025 zajistíme:

 • Aby zaměstnanci našeho byznysu dostávali Living Wage
 • Abychom měli potvrzení o politice Living Wage od 100 % našich Tier 1 (přímých) dodavatelů*
 • Aby 100 % našich Tier 1 (přímých) dodavatelů* splňovalo (či mělo plán na splnění) naše jasně definované ekologické a sociální normy
 • Aby všichni naši Tier 1 (přímí) dodavatelé* obdrželi informace a pokyny o SDG (cíle udržitelného rozvoje), a 30 % z nich prokázalo svou podporu
 • *Dodavatelé tvořící 95 % výdajů skupiny HH Global

Úkol: SDG 10

Zredukované nerovnosti

Jsme rostoucí, různorodá a inkluzivní organizace, která reflektuje společenství, v nichž působíme. Respektujeme práva a příležitosti každého člověka bez ohledu na pohlaví, etnický původ, náboženské vyznání, sexuální orientaci nebo socioekonomické zázemí. Do r. 2025 budeme:

 • Mít 30% různorodé zastoupení na úrovni vedení* skupiny HH Global
 • Přidělovat 15 % našich ročních výdajů malým a různorodým dodavatelům
 • Zajišťovat, aby všechny naše programy rozvoje a školení zaměstnanců zahrnovaly principy DE&I a aby je absolvovalo 100 % zaměstnanců

*Group Management Board and Regional Leadership Team

Úkol: SDG 12

Odpovědná spotřeba a výroba

Zajistíme, aby byly výrobky sourcovány a vyráběny odpovědně, a zároveň našim klientům ukážeme nejvíce udržitelné alternativy. Do r. 2025 budeme:

 • Zvyšovat využití recyklovaného obsahu ve výrobě o 20 % (oproti základu z r. 2021) díky vzdělávání našich klientů o dostupnosti alternativních řešení místo plastů, jako jsou materiály na bázi celulózových vláken
 • Poskytovat všem klientům ve fázi cenové nabídky výpočty vlivu na životní prostředí
 • Eliminovat jednorázové plasty v našich vlastních kancelářích

Úkol: SDG 13

Klimatická akce

Pomůžeme udržet globální oteplování pod 1,5 °C tím, že snížíme naši uhlíkovou stopu a přejdeme na čistě nulové emise. Pro skupinu HH Global jsou navrženy následující klíčové milníky pro dosažení úkolu čisté nuly:

 • 100 % obnovitelné energie v našich provozech do r. 2025
 • 50% redukce emisí do r. 2030*
 • 90% redukce emisí do r. 2040*
 • Průběžné investice do řešení na přírodní bázi
 • 10% neutralizace emisí do r. 2040   

* Ve srovnání se základem fiskálního roku FY22 

Contact
Correo
Contato
联系我们

Get in touch

Váš e-mail jsme obdrželi a brzy se vám ozveme.

Please enter your first name

Please enter your last name

Please enter your company name

Email format is invalid

Please enter a valid phone number with area code

Please enter your country

Please enter your reason for contacting us

Please enter your message