Globální značka rychloobrátkového spotřebního zboží resetuje svůj dodavatelský řetězec pro lepší svět

Příležitost

Cesta k čisté nule je dlážděna odpovědností

Náš globální klient rychloobrátkového spotřebního zboží se rozhodl docílit významných zisků v udržitelnosti. K tomu však potřebovali partnera, který by jim pomohl dojít daleko upstream v dodavatelském řetězci a zajistit, aby dodavatelé poskytovali konzistentní kvalitu, viditelnost a zlepšení v jejich odpovědném sourcingu.

Cíle našeho klienta jsou stejně progresivní jako náročné. K ním patří snížení emisí skleníkových plynů na polovinu do r. 2030 a dosažení čisté nuly do r. 2050. Avšak jejich ekologický a sociální vliv dalece přesahuje rámec jejich vlastní organizace. Šedesát procent jejich emisí pochází z jejich upstreamového dodavatelského řetězce. A dodavatelé typu Tier 3 jsou vskutku obtížně sledovatelní, což zvyšuje riziko v rámci jejich dodavatelského řetězce.

Sektor

Rychloobrátkové zboží

Společnost

Globální společnost FMCG

Řešení

Mapování cesty k viditelnosti a odpovědnosti dodavatelského řetězce

Skupina HH Global spolupracovala s naším klientem na vytvoření jasného plánu udržitelnosti. Šlo o zajištění, aby v rámci dodavatelského řetězce marketingového nákupu byla plněna a zlepšována kritéria odpovědného sourcingu pomocí:

  • Využití dat, poznatků a technologie k hodnocení výkonnosti a zajištění viditelnosti o činnostech dodavatelského řetězce
  • Zvětšování okruhu akreditovaných a odpovědných dodavatelů
  • Vytváření strategických plánů udržitelnosti, které integrují cíle dodavatelského řetězce v souladu s cíli udržitelnosti
Jak jsme to dokázali 

Jsme hrdí na to, že máme vliv na udržitelnost i hospodářský výsledek

Skupina HH Global je hrdá na to, že je celosvětovým lídrem v nákupu a výrobě udržitelného marketingu, a že vytváří marketingové programy, které mají jedinečný komerční vliv a zároveň podporují komunity a životní prostředí.

  • Skupina HH Global ve spolupráci s naším klientem zavedla strategii zlepšování dodavatelů ve všech kategoriích pro rozšíření okruhu akreditovaných a odpovědných dodavatelů
  • Naši odborníci zjistili nedostatky v certifikacích stávajících dodavatelů a pomohli jim s akreditací, aby splňovali stanovené požadavky.
  • Skupina HH Global identifikovala externí bázi dodavatelů s akreditací Sedex Members Ethical Trade Audit + EcoVadis, a tím dále rozšířila okruh schválených dodavatelů
  • Vyvinuli jsme pokyny pro dodavatele pokrývající odpovědný sourcing, řádné lesní hospodářství, správné výrobní postupy atd.
  • Skupina HH Global vypracovala plán expanze použití alternativních substrátů, recyklovatelnosti, redukce plastů, oběhového hospodářství a metrik dodavatelského řetězce

74 %

výdajů kategorie Tisk + POSM na americkém a evropském trhu

Neplastové materiály vyráběny v r. 2021

61 %

výdajů kategorie Tisk na evropských trzích

Vyráběno pomocí certifikovaných, udržitelných materiálů v r. 2021 (více než 44% na amerických trzích)

78 %

výdajů kategorie Tisk + POSM na evropských trzích

Vyráběno dodavateli s pověřením Responsible Sourcing v r. 2021

Prozkoumat více

Maloobchod

Globální výrobce sportovního oblečení zvyšuje svůj celosvětový dosah a efektivitu

Luxusní zboží

Měníme krásné nápady na udržitelné výrobky

Přírodní vědy

Společnost Bayer využívá špičkové technologie, aby zlepšila marketingové procesy a zvýšil...

Contact
Correo
Contato
联系我们

Napište nám

Váš e-mail jsme obdrželi a brzy se vám ozveme.

Please enter your first name

Please enter your last name

Please enter your company name

Email format is invalid

Please enter a valid phone number with area code

Please enter your country

Please enter your reason for contacting us

Please enter your message