Kreativní strategie řízené daty pozvedají globální marketing do nových výšin

Příležitost

Zlepšený marketing na podporu vyššího poslání

Tato špičková nezisková organizace odvádí ve světě skvělou práci. Avšak její fundraising s přímou odezvou nedosahoval stejné úrovně excelence. Potřebovali partnera, který by jim pomohl zlepšit jejich marketing, aby mohli lépe plnit své poslání.

PŘÍLEŽITOST

Sektor

Neziskový + veřejný sektor

Společnost

Špičková nezisková organizace

Řešení

Skupina HH Global provedla analýzu stávajících kampaní a zjistila významné nedostatky. Jejich databáze nebyla efektivně cílena. Navíc zasílání zpráv nebylo důsledně v souladu se strategií. Pro řešení těchto a dalších potřeb jsme vyvinuli holistickou strategii a realizační plán pro zvýšení angažovanosti. Vytvořili jsme také agresivní a soustavný plán testování s více proměnnými pro poskytování průběžného učení a příležitostí ke zlepšování.

Jak jsme to dokázali

End-to-end strategie a realizace pro max. vliv

  • Strategie + optimalizace kampaní
  • Výběr + prioritizace obecenstva
  • Tvorba + segmentace plánu testování
  • Kreativní vývoj + realizace
  • Výroba + plnění tisku
  • E-mailová produkce + nasazení kampaní
  • Hodnocení KPI (klíčové ukazatele výkonnosti)

 

2,7 %

zvýšení příjmů z růstu

Výsledky direct mailu 1. rok

4,5 %

zlepšení míry odezvy

Výsledky e-mailu 1. rok

11,4 %

navýšení

Průměrná výše daru díky direct mailu

Jednalo se o úplnou proměnu.  Skupina HH Global dosáhla skutečného finančního růstu a zároveň téměř okamžitě zvýšila povědomí a zapojení dárců.   Jsem vděčný za jejich partnerství a odborné znalosti.  Otevřelo nám to nové možnosti.

Geoff DeLizzio

Chief Development Officer, nezisková organizace

Prozkoumat více

Nápoje

Výrobky přední nápojářské společnosti se dostaly do podvědomí lidí na celém světě. Spo...

Finance

Jedné z největších světových bankovních a finančních organizací se daří udržovat obchod...

Technologie

Společnost Samsung využívá efektivitu komplexního marketingu založeného na datech

Contact
Correo
Contato
联系我们

Napište nám

Váš e-mail jsme obdrželi a brzy se vám ozveme.

Please enter your first name

Please enter your last name

Please enter your company name

Email format is invalid

Please enter a valid phone number with area code

Please enter your country

Please enter your reason for contacting us

Please enter your message