Privacy- en cookiebeleid

HH Global respecteert uw privacy en spant zich in om uw persoonsgegevens te beschermen. In deze privacyverklaring leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, welke rechten u heeft met betrekking tot privacy en hoe de wet u beschermt. 

1. Belangrijke informatie en wie we zijn
Doel van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over hoe HH Global uw persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt via uw gebruik van deze website, met inbegrip van gegevens die u via deze website verstrekt.

Deze website is niet bedoeld voor kinderen en wij verzamelen niet bewust gegevens over kinderen.

Het is belangrijk dat u deze privacyverklaring leest samen met elke andere privacyverklaring of kennisgeving van eerlijke verwerking die wij bij specifieke gelegenheden kunnen verstrekken wanneer wij persoonsgegevens over u verzamelen of verwerken, zodat u volledig op de hoogte bent van hoe en waarom wij uw gegevens gebruiken. Deze privacyverklaring vormt een aanvulling op de andere verklaringen en is niet bedoeld om deze te vervangen.

HH Global hanteert de ‘UK GDPR’ (het Britse equivalent van de AVG) en wereldwijde wetgeving inzake gegevensbescherming in de landen waarin we actief zijn als wereldwijde norm op het gebied van privacy. In landen waarin de UK GDPR in strijd is met lokale wetgeving, prevaleert lokale wetgeving die voldoet aan internationaal erkende privacybeginselen. 

Verwerkingsverantwoordelijke
HH Global bestaat uit verschillende juridische entiteiten. Deze privacyverklaring wordt uitgegeven namens de HH Global Group, dus wanneer we in deze privacyverklaring “HH Global”, “wij”, “ons” of “onze” noemen, verwijzen we naar het relevante Bedrijf in de HH Global Group dat verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens. HH Global Ltd is de verwerkingsverantwoordelijke voor deze website.

Als u vragen hebt over deze privacyverklaring, inclusief verzoeken om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met de afdeling gegevensbescherming via onderstaande gegevens.

Contactgegevens
Onze volledige gegevens zijn:

HH Global Ltd
Data.Protection@hhglobal.com
Grove House, Guildford Road, Leatherhead, KT22 9DF, Groot-Brittannië.

U hebt te allen tijde het recht een klacht in te dienen bij uw toezichthoudende autoriteit – bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), de Nederlandse toezichthoudende autoriteit voor gegevensbeschermingsvraagstukken (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl). Wij stellen het echter op prijs dat wij uw bezorgdheid kunnen behandelen voordat u zich tot de bevoegde autoriteit wendt.

Wijzigingen in de privacyverklaring en uw plicht om ons te informeren over wijzigingen

Het is belangrijk dat de persoonlijke gegevens die wij over u bewaren accuraat en actueel zijn. Houd ons op de hoogte als uw persoonlijke gegevens veranderen tijdens uw relatie met ons.

Links van derden
Deze website kan links bevatten naar websites, plug-ins en toepassingen van derden. Door op die links te klikken of die verbindingen in te schakelen, kunnen derden gegevens over u verzamelen of delen. Wij controleren deze websites van derden niet en zijn niet verantwoordelijk voor hun privacyverklaringen. Wanneer u onze website verlaat, raden wij u aan de privacyverklaring te lezen van elke website die u bezoekt.

2. De gegevens die wij over u verzamelen
Onder persoonsgegevens of persoonlijke informatie wordt verstaan alle informatie over een persoon aan de hand waarvan die persoon kan worden geïdentificeerd. Het omvat geen gegevens waarvan de identiteit is verwijderd (anonieme gegevens).

Wij kunnen verschillende soorten persoonsgegevens over u verzamelen, gebruiken, opslaan en doorgeven zoals hieronder opgesomd:

Voornaam;

Achternaam;

Functietitel;

Bedrijf;

E-mailadres;

Locatie, als gedetecteerd via het IP-adres

Telefoonnummer; en

Over welk onderwerp u contact met ons wilt opnemen in een vrij berichtenveld.

Wij verzamelen geen speciale categorieën van persoonsgegevens over u (dit omvat gegevens over uw ras of etniciteit, religieuze of filosofische overtuigingen, seksleven, seksuele geaardheid, politieke opvattingen, lidmaatschap van een vakbond, informatie over uw gezondheid en genetische en biometrische gegevens). Wij verzamelen ook geen informatie over strafrechtelijke veroordelingen en overtredingen.

3. Hoe worden uw persoonsgegevens verzameld?

Directe interactie. U kunt ons uw persoonsgegevens verstrekken door formulieren in te vullen of door met ons te corresponderen per post, telefoon, e-mail of anderszins.

Geautomatiseerde technologieën of interacties. Tijdens uw interactie met onze website kunnen wij automatisch technische gegevens verzamelen over uw apparatuur, surfgedrag en patronen. Wij verzamelen deze persoonsgegevens door gebruik te maken van cookies en andere soortgelijke technologieën.

Contact-, financiële en transactiegegevens van aanbieders van technische, betalings- en leveringsdiensten.

Identiteits- en contactgegevens uit publiek beschikbare bronnen, zoals het Companies House en het kiesregister, die binnen de EU zijn gevestigd.

4. Hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken

Wij zullen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken wanneer de wet dat toestaat. Meestal gebruiken wij uw persoonsgegevens in de volgende omstandigheden: 

Wanneer wij de overeenkomst moeten uitvoeren dat wij met u gaan of hebben gesloten. 

Wanneer het noodzakelijk is voor onze legitieme belangen (of die van een derde) en het niet onevenredig is met uw belangen en fundamentele rechten. 

Als we moeten voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting. 

In het algemeen beroepen wij ons niet op toestemming als rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens. 

Doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens gebruiken
Wij hebben hieronder in tabelvorm een beschrijving gegeven van alle manieren waarop wij van plan zijn uw persoonsgegevens te gebruiken, en op welke rechtsgrondslagen wij ons daarvoor beroepen. Waar nodig hebben wij ook onze legitieme belangen vastgesteld (na beoordeling van de legitieme belangen).

Merk op dat wij uw persoonsgegevens op meer dan één rechtsgrond kunnen verwerken, afhankelijk van het specifieke doel waarvoor wij uw gegevens gebruiken. Neem contact met ons op als u meer informatie wenst over de specifieke rechtsgrond waarop wij ons beroepen om uw persoonsgegevens te verwerken, wanneer in onderstaande tabel meer dan één grond is vermeld.

Doel/Activiteit Soorten gegevens Rechtsgrondslag voor verwerking, inclusief basis van legitiem belang
Om u als nieuwe klant te registreren (a) Identiteits-
(b) Contact-
Uitvoering van een overeenkomst met u
Om uw bestelling te verwerken en te leveren, inclusief:
(a) Beheer van betalingen, vergoedingen en kosten
(b) Geld dat aan ons verschuldigd is innen en terugvorderen
(a) Identiteits-
(b) Contact-
(c) Financiële-
(d) Transactie-
(e) Marketing- en communicatie-
(a) Uitvoering van een overeenkomst met u
(b) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om schulden aan ons te innen)
Om onze relatie met u te beheren, waaronder:
(a) U te informeren over wijzigingen in onze voorwaarden of privacybeleid
(b) U vragen een recensie achter te laten of een enquête in te vullen
(a) Identiteits-
(b) Contact-
(c) Profiel-
(d) Marketing- en communicatie-
(a) Uitvoering van een overeenkomst met u
(b) Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting
(c) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om onze gegevens bij te houden en te bestuderen hoe klanten onze producten/diensten gebruiken)
Om ons bedrijf en deze website te beheren en te beschermen (waaronder probleemoplossing, gegevensanalyse, testen, systeemonderhoud, ondersteuning, rapportage en hosting van gegevens) (a) Identiteits-
(b) Contact-
(c) Technische-
(a) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (voor het runnen van ons bedrijf, het verlenen van administratieve en IT-diensten, netwerkbeveiliging, om fraude te voorkomen en in het kader van een bedrijfsreorganisatie of groepsherstructurering)
(b) Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting
Om u relevante website-inhoud en advertenties te leveren en de doeltreffendheid te meten of te begrijpen van de advertenties die wij u aanbieden (a) Identiteits-
(b) Contact-
(c) Profiel-
(d) Gebruiks-
(e) Marketing- en communicatie-
(f) Technische-
Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om te bestuderen hoe klanten onze producten/diensten gebruiken, om ze te ontwikkelen, om ons bedrijf te laten groeien en om onze marketingstrategie te informeren)
Om gegevensanalyses te gebruiken om onze website, producten/diensten, marketing, klantenrelaties en ervaringen te verbeteren (a) Technische-
(b) Gebruiks-
Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om soorten klanten voor onze producten en diensten te definiëren, om onze website actueel en relevant te houden, om ons bedrijf te ontwikkelen en om onze marketingstrategie te informeren)
Om u suggesties en aanbevelingen te doen over goederen of diensten die voor u van belang kunnen zijn (a) Identiteits-
(b) Contact-
(c) Technische-
(d) Gebruiks-
(e) Profiel-
Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om onze producten/diensten te ontwikkelen en ons bedrijf te laten groeien)Promotional offers from us

Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om de ervaring van een gebruiker efficiënter te maken. Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als deze strikt noodzakelijk zijn voor de werking van deze site. Voor alle andere soorten cookies hebben wij uw toestemming nodig.

Deze site gebruikt verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina’s verschijnen. U kunt te allen tijde uw toestemming wijzigen of intrekken in de Cookieverklaring op onze website.

Noodzakelijk
Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaar te maken door basisfuncties zoals paginanavigatie en toegang tot beveiligde delen van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet goed functioneren.

Voorkeuren
Voorkeurcookies stellen een website in staat om informatie te onthouden die de manier waarop de website zich gedraagt of eruit ziet, verandert, zoals uw voorkeurstaal of de regio waarin u zich bevindt.

Statistieken
Statistische cookies helpen website-eigenaren te begrijpen hoe bezoekers omgaan met websites door anoniem informatie te verzamelen en te rapporteren.

Marketing
Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers op verschillende websites te volgen. De bedoeling is om advertenties weer te geven die relevant en aantrekkelijk zijn voor de individuele gebruiker en daardoor waardevoller zijn voor uitgevers en externe adverteerders.

Niet-geclassificeerd
Niet-geclassificeerde cookies zijn cookies die wij samen met de aanbieders van individuele cookies aan het classificeren zijn.

We gebruiken de verzamelde informatie niet voor andere doeleinden. 

Hoe bepaal ik welke cookies er gebruikt worden? 

U kunt op elk moment uw cookievoorkeuren aanpassen door naar de website van HH Global te gaan en onderaan de pagina op ‘Cookie-instellingen’ te klikken. 

Daarnaast kunt u in de instellingen van de meeste browsers het merendeel van de cookies in zekere mate beheren. Meer informatie over het beheren van cookies vindt u op de website van de Consumentenbond. 

U kunt ervoor kiezen om op geen enkele website meer gevolgd te worden door Google Analytics door naar deze Google-pagina te gaan. 

Wijziging van de doeleinden
Wij zullen uw persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld, tenzij wij redelijkerwijs van mening zijn dat wij ze voor een andere reden moeten gebruiken en die reden verenigbaar is met het oorspronkelijke doel.

Als wij uw persoonsgegevens moeten gebruiken voor een ongerelateerd doel, stellen wij u daarvan in kennis en leggen wij uit welke rechtsgrondslag ons dat toestaat.

Wij wijzen erop dat wij uw persoonsgegevens kunnen verwerken zonder uw medeweten of toestemming, in overeenstemming met de bovenstaande regels, indien dit wettelijk vereist of toegestaan is.

5. Openbaarmaking van uw persoonsgegevens
Wij eisen van alle derden dat zij de veiligheid van uw persoonsgegevens respecteren en deze in overeenstemming met de wet behandelen. Wij staan onze externe dienstverleners niet toe uw persoonsgegevens te gebruiken voor hun eigen doeleinden en staan hen alleen toe uw persoonsgegevens te verwerken voor specifieke doeleinden en in overeenstemming met onze instructies.

6. Internationale overdracht

Een adequaatheidsbesluit 

De Europese Commissie kan derde landen en gebieden en/of specifieke sectoren binnen derde landen beoordelen om te achterhalen of er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen. De Commissie maakt ook gebruik van deze bevoegdheid. In dergelijke gevallen is toestemming niet nodig. 

Voor landen die onderdeel zijn van de EER maar geen EU-lidstaat zijn, wordt geaccepteerd dat zij voldoen aan de criteria voor een adequaatheidsbesluit. 

In het Publicatieblad van de Europese Unie vindt u een lijst met landen die op dit moment voldoen aan de adequaatheidscriteria van de Commissie. 

https://ico.org.uk/for-organisations/uk-gdpr-guidance-and-resources/international-transfers/international-transfers-a-guide/#:~:text=In%20August%202021%2C%20the%20UK,%2C%20Indonesia%2C%20Kenya%20and%20Singapore. 

Als er geen sprake is van een adequaatheidsbesluit, treffen we passende waarborgen om te garanderen dat uw persoonsgegevens dezelfde bescherming genieten als onder Britse en EU-gegevensbeschermingswetgeving het geval zou zijn. Bijvoorbeeld door standaardbepalingen overeen te komen die door de Europese Commissie en de Britse regering zijn goedgekeurd en door een risicobeoordeling uit te voeren voor het land van ontvangst. 

7. Gegevensbeveiliging
Wij hebben passende veiligheidsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens per ongeluk verloren gaan, worden gebruikt of op ongeoorloofde wijze toegankelijk zijn, worden gewijzigd of openbaar worden gemaakt. Bovendien beperken wij de toegang tot uw persoonsgegevens tot werknemers, agenten, contractanten en andere derden die deze gegevens nodig hebben. Zij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van ons en zijn gebonden aan een geheimhoudingsplicht.

Wij hebben procedures ingesteld om vermoedelijke inbreuken op persoonsgegevens aan te pakken en zullen u en elke toepasselijke toezichthouder in kennis stellen van een inbreuk wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

8. Gegevensretentie

Hoe lang gebruiken jullie mijn persoonlijke gegevens?
Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zo lang als nodig is voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld, met inbegrip van het voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige of rapportageverplichtingen.

Om de juiste bewaarperiode voor persoonsgegevens te bepalen, houden wij rekening met de hoeveelheid, de aard en de gevoeligheid van de persoonsgegevens, het potentiële risico van schade door ongeoorloofd gebruik of ongeoorloofde openbaarmaking van uw persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken en of wij die doeleinden op een andere manier kunnen bereiken, en de toepasselijke wettelijke vereisten.

Details over de bewaartermijnen voor verschillende aspecten van uw persoonsgegevens zijn beschikbaar in ons bewaarbeleid dat u bij ons kunt opvragen door contact met ons op te nemen.

In sommige omstandigheden kunnen wij uw persoonsgegevens anonimiseren (zodat ze niet langer met u in verband kunnen worden gebracht) voor onderzoeks- of statistische doeleinden.

9. Uw wettelijke rechten
Onder bepaalde omstandigheden hebt u rechten op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming met betrekking tot uw persoonsgegevens.

  • Verzoek om toegang tot uw persoonsgegevens.
  • Verzoek om correctie van uw persoonsgegevens.
  • Verzoek om verwijdering van uw persoonsgegevens.
  • Bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • Verzoek om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • Verzoek om overdracht van uw persoonsgegevens.
  • Het recht om toestemming in te trekken.

Wilt u van een van de hierboven omschreven rechten gebruikmaken? Neem dan contact met ons op via Data.Protection@hhglobal.com of vul het onderstaande online formulier in. 

Dit is vaak kosteloos
U hoeft geen kosten te betalen om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens (of om een van de andere rechten uit te oefenen). Wij kunnen echter een redelijke vergoeding vragen als uw verzoek duidelijk ongegrond, repetitief of buitensporig is. In deze omstandigheden kunnen wij ook weigeren aan uw verzoek te voldoen.

Wat we mogelijk van u nodig hebben
Het is mogelijk dat wij u om specifieke informatie moeten vragen om ons te helpen uw identiteit te bevestigen en uw recht op toegang tot uw persoonsgegevens te waarborgen (of om een van uw andere rechten uit te oefenen). Dit is een veiligheidsmaatregel om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens niet worden bekendgemaakt aan personen die geen recht hebben om ze te ontvangen. Wij kunnen ook contact met u opnemen om u om meer informatie over uw verzoek te vragen, zodat wij sneller kunnen reageren.

Antwoordtermijn
Wij proberen binnen een maand te reageren op alle legitieme verzoeken. Soms kan het langer dan een maand duren als uw verzoek bijzonder complex is of als u meerdere verzoeken hebt ingediend. In dat geval zullen wij u daarover informeren en houden wij u op de hoogte.

 

Cookies 

Onze website gebruikt cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers. Zo kunnen we u een goede ervaring bieden als u onze website gebruikt en kunnen we onze site verbeteren. Met de cookiebanner op onze website kunt u alle cookies accepteren of weigeren, maar ook instellen welke cookies gebruikt worden bovenop de essentiële cookies. Meer informatie over hoe we cookies inzetten en hoe u deze kunt verwijderen of weigeren vindt u op deze pagina over cookies. 

Cookies die op deze website gebruikt worden 

 Noodzakelijk (4) 

Naam  Leverancier  Doeleinde  Duur  Type 
__cf_bm  hhglobal.com  De cookie __cf_bm is nodig voor ondersteuning van Cloudflare Bot Management (momenteel in besloten bèta). Deze cookie is onderdeel van onze botbeheerservice en beheert inkomend verkeer dat eigenschappen vertoont die in verband worden gebracht met bots.
Dit is een CloudFoundry-cookie 
Nul dagen  HTTP-cookie 
OptanonConsent  hhglobal.com  Deze cookie wordt geplaatst door de OneTrust-oplossing voor naleving op het gebied van cookies. Deze cookie slaat informatie op over de categorieën cookies die de site gebruikt en of bezoekers hun toestemming voor elke categorie hebben gegeven of ingetrokken. Hiermee kunnen website-eigenaren voorkomen dat cookies van alle categorieën zonder toestemming in de browser van gebruikers worden opgeslagen. Deze cookie blijft normaal een jaar opgeslagen. Dit zorgt ervoor dat de voorkeuren van terugkerende bezoekers behouden blijven. Deze cookie bevat geen informatie waarmee de bezoeker van de website geïdentificeerd kan worden.  Eén jaar  HTTP-cookie 
JSESSIONID  marketing.hhglobal.com  Algemene platform sessie-cookie, gebruikt door sites gemaakt met JSP. Wordt doorgaans door de server gebruikt om een sessie met een anonieme gebruiker in stand te houden.  Nul dagen  HTTP-cookie 
OptanonAlertBoxClosed  hhglobal.com  Deze cookie wordt geplaatst door websites die een bepaalde versie gebruiken van de OneTrust-oplossing voor naleving van cookiewetgeving.  Deze cookie wordt geplaatst nadat gebruikers een cookiemelding hebben gezien en soms alleen als ze de melding hebben weggeklikt.  Zo krijgt de gebruiker de melding maar één keer te zien. Deze cookie blijft één jaar opgeslagen en bevat geen persoonlijke informatie.  Eén jaar  HTTP-cookie   

Prestatiecookies (5) 

  

Naam  Leverancier  Doeleinde  Duur  Type 
_ga  hhglobal.com  Deze cookie heeft te maken met Universal Analytics van Google. Dit is een grote update voor de veelgebruikte analysedienst van Google. Deze cookie wijst bezoekers een bezoekers-ID toe in de vorm van een willekeurig getal, waardoor unieke gebruikers van elkaar onderscheiden kunnen worden. Deze cookie wordt opgenomen in elk HTTP-verzoek op een website en wordt gebruikt om informatie over bezoekers, sessies en campagnes te verzamelen voor de analyserapporten van de site.  Standaard wordt deze cookie twee jaar bewaard, al kunnen website-eigenaren deze termijn aanpassen.  Twee jaar  HTTP-cookie 
_ga_xxxxxxxxxx  hhglobal.com  Verzamelt statistieken over hoe de bezoeker de dienst gebruikt  Eén jaar  HTTP-cookie 
JSESSIONID  nr-data.net  Dit domein wordt beheerd door New Relic, aanbieder van een platform waarmee de prestaties van mobiele en webapplicaties gemonitord kunnen worden.  Nul dagen  HTTP-cookie   

Functionele cookies voor hhglobal.com (6) 

  

Naam  Leverancier  Doeleinde  Duur  Type 
wp-wpml_current_language  hhglobal.com  Deze WPML-cookie slaat de huidige taalkeuze op  Nul dagen  HTTP-cookie 
wp11474  hhglobal.com  Wordt geleverd door Marketing  Eén jaar  HTTP-cookie 
abj404_solution_STATUS_404  hhglobal.com  Wordt gebruikt om 404-fouten op te lossen  Nul dagen  HTTP-cookie 
abj404_solution_REQUEST_URI_UPDATE_URL  hhglobal.com  Wordt gebruikt om 404-fouten op te lossen  Nul dagen  HTTP-cookie 
abj404_solution_REQUEST_URI_SHORT  hhglobal.com  Wordt gebruikt om 404-fouten op te lossen  Nul dagen  HTTP-cookie 
abj404_solution_REQUEST_URI  hhglobal.com  Wordt gebruikt om 404-fouten op te lossen  Nul dagen  HTTP-cookie

Doelgroepgerichte cookies voor hhglobal.com (7) 

  

Naam  Leverancier  Doeleinde  Duur  Type 
_fbp  hhglobal.com  Wordt door Facebook gebruikt om advertentieproducten aan te bieden, zoals real-time bidding vanuit externe adverteerders  Twee maanden  HTTP-cookie 
bcookie  linkedin.com  Dit domein is eigendom van LinkedIn, het platform voor zakelijke netwerken. Doorgaans fungeert LinkedIn als externe host, met website-eigenaren die deelknoppen voor het platform aan hun pagina’s toevoegen. Maar de inhoud en diensten van LinkedIn kunnen ook op andere manieren geïntegreerd worden. Hoewel dergelijke knoppen de functionaliteit van de website in kwestie verhogen, worden er altijd cookies geplaatst, ongeacht of de bezoeker een actief LinkedIn-profiel heeft of akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden van het platform.  Daarom wordt dit op de eerste plaats gecategoriseerd als een tracking-/doelgroepgericht domein.  Eén jaar  HTTP-cookie 
YSC  youtube.com  YouTube is een platform van Google waarop video’s gehost en gedeeld kunnen worden. Aan de hand van video’s die in websites zijn geïntegreerd, verzamelt YouTube gebruikersdata. Deze data worden gecombineerd met profielgegevens van andere Google-diensten om webbezoekers op uiteenlopende Google-websites en andere sites gerichte advertenties te tonen.  Nul dagen  HTTP-cookie 
VISITOR_PRIVACY_METADATA  youtube.com  YouTube is een platform van Google waarop video’s gehost en gedeeld kunnen worden. Aan de hand van video’s die in websites zijn geïntegreerd, verzamelt YouTube gebruikersdata. Deze data worden gecombineerd met profielgegevens van andere Google-diensten om webbezoekers op uiteenlopende Google-websites en andere sites gerichte advertenties te tonen.  Vijf maanden  HTTP-cookie 
li_gc  linkedin.com  Dit domein is eigendom van LinkedIn, het platform voor zakelijke netwerken. Doorgaans fungeert LinkedIn als externe host, met website-eigenaren die deelknoppen voor het platform aan hun pagina’s toevoegen. Maar de inhoud en diensten van LinkedIn kunnen ook op andere manieren geïntegreerd worden. Hoewel dergelijke knoppen de functionaliteit van de website in kwestie verhogen, worden er altijd cookies geplaatst, ongeacht of de bezoeker een actief LinkedIn-profiel heeft of akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden van het platform.  Daarom wordt dit op de eerste plaats gecategoriseerd als een tracking-/doelgroepgericht domein.  Vijf maanden  HTTP-cookie 
lidc  linkedin.com  Dit domein is eigendom van LinkedIn, het platform voor zakelijke netwerken. Doorgaans fungeert LinkedIn als externe host, met website-eigenaren die deelknoppen voor het platform aan hun pagina’s toevoegen. Maar de inhoud en diensten van LinkedIn kunnen ook op andere manieren geïntegreerd worden. Hoewel dergelijke knoppen de functionaliteit van de website in kwestie verhogen, worden er altijd cookies geplaatst, ongeacht of de bezoeker een actief LinkedIn-profiel heeft of akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden van het platform.  Daarom wordt dit op de eerste plaats gecategoriseerd als een tracking-/doelgroepgericht domein.  Nul dagen  HTTP-cookie 
VISITOR_INFO1_LIVE  youtube.com  Deze cookie wordt als unieke ID gebruikt om bekeken video’s bij te houden  Zes maanden  HTTP-cookie

Contact
Correo
Contato
联系我们

Neem contact op

We have received your email and will get back to you soon.

Please enter your first name

Please enter your last name

Please enter your company name

Email format is invalid

Please enter a valid phone number with area code

Please enter your country

Please enter your reason for contacting us

Please enter your message