Conscious Creative

Designem k udržitelné budoucnosti

Podpora udržitelného designu je zásadní pro kreativní inovace šetrné k životnímu prostředí. Zavedením konceptu Conscious Creative investujeme do zlepšení udržitelnosti marketingu od okamžiku nápadu až po výrobu i po ní. Činíme tak prostřednictvím:

Hodnocení

Kreativní tým, studio, vyspělost v oblasti ESG a cíle SDG, včetně analýzy udržitelných postupů cirkulárního designu přímo na místě a doporučení ke zlepšení.

Vzdělávání

Pomocí série školení Conscious Creative a řady zdrojů na podporu udržitelných postupů, mezi něž patří: e-learning, vzdělávací příručky osvědčených postupů, workshopy na téma cirkulárního designu a další zdroje.

Posilování postavení

Technologická platforma Conscious Creative, knihovna materiálů, kalkulačka CO2, technologie kreativních hodnoticích karet a označení Conscious Creative.

Myšlenkový koncept cirkulárního designu používáme k vytváření produktů a systémů se zaměřením na celý jejich životní cyklus, přičemž usilujeme o udržitelnost a minimální množství odpadu.

Větší dopad s menší stopou.

Podporujeme používání etických materiálů a způsobů výroby pro průkopnické návrhy, které mají dobrou odezvu u uvědomělých spotřebitelů. Odpovědné a vynalézavé způsoby práce mohou inspirovat tvůrčí nápady a hrát zásadní roli při vytváření prosperující společnosti a planety.

Kráčíme vpřed díky úspěšným partnerstvím

Contact
Correo
Contato
联系我们

Napište nám

We have received your email and will get back to you soon.

Please enter your first name

Please enter your last name

Please enter your company name

Email format is invalid

Please enter a valid phone number with area code

Please enter your country

Please enter your reason for contacting us

Please enter your message